Stiftere

Fonden er stiftet af Akademisk Arkitektforening, Boligfonden KUBEN, KAB Fonden, Kooperationen og DISfonden.

Formål

Fondens formål er på almennyttigt grundlag at fremme udvikling og opførelse af boliger i danske byer -hovedsageligt billige boliger for husstande med almindelige indkomster. Fonden kan endvidere på almennyttigt grundlag støtte tilvejebringelse af gode boligforhold.