Historie

Fonden for Billige Boliger er stiftet i 2006 af Akademisk Arkitektforening, BoligFonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen, der alle er repræsenteret i Fondens bestyrelse.

Fondens formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer, at tilvejebringe gode boligforhold samt at opføre, sælge og administrere billige boliger. Fonden kan indgå aftaler med branchekyndige virksomheder og den kan drive finansieringsvirksomhed i form af indskud, udlån og garantistillelse.

Fonden er erhvervsdrivende, men med almennyttigt sigte og formål, og arbejder med teknik- og designkoncepter, der kombinerer moderne præfabrikation med dansk design på højt niveau. Fonden kan endvidere arbejde med finansielle koncepter, som tager særlig hensyn til købernes betalingsevne.

Fonden har mellem 2007 og 2010 opført boliger og udviklet projekter i København og Hillerød. Fonden erhvervede i 2011 Kuben Byg, der fremover vil være Fondens aktør i markedet. Fondens rolle vil fremover være ejerskabet, udvikling og eventuelle efterfinansieringsordninger.