HVORDAN BYGGER VI TÆT, SMÅT OG GODT?

Urban compact living – ny viden om en ny boligform

Der er stor mangel på boliger, særligt billige, i de største danske byer. Derfor er små og kompakte boliger kommet i spil som en ny og interessant boligform. Men en komprimering af boligers størrelse indebærer en alvorlig risiko for at forværre boligforholdene for beboerne, og fordi der er tale om et nyt fænomen, mangler den viden, der skal bidrage til at sikre en ordentlig boligkvalitet.

Fonden for Billige Boliger har i samarbejde med BUILD, Aalborg Universitet, støttet et erhvervs-ph.d.-projekt om ’Urban Compact Living’, der har undersøgt præcis disse forhold. Projektet er udført af sociolog Anne Hedegaard Winther og blev færdiggjort i maj 2021. Med udgangspunkt i en række udvalgte eksempler på familier med helt almindelige indkomster, der bosætter sig i usædvanligt små boliger i storbyen har projektet undersøgt, hvilke motivationer, der ligger til grund for at vælge urban compact living, samt hvordan livet rent faktisk leves i en sådan kontekst.

Her præsenteres de vigtigste pointer fra projektet, som Fonden for Billige Boliger og andre boligaktører kan tage med sig fremadrettet. Med andre ord: Hvad skal vi huske på og prioritere i arbejdet med at skabe gode byområder og boliger på lidt plads?

Projektet er blevet muliggjort gennem økonomisk støtte fra Innovationsfonden, Boligfonden Kuben og Kooperationen.

Hvis du ønsker at høre mere om projektet og dets resultater, kan Anne Hedegaard Winther kontaktes på 51 34 09 90 eller ahw@build.aau

Læs hele projektet her:

Urban compact living: Making home in the city

Læs mere