Igangværende projekter


Byggefællesskab i den nye bydel Køge Kyst

Kunne du tænke dig at bo i et helt nyt, spændende byggeri i den nye bydel Køge Kyst, som er kendt for kultur og byliv – og samtidig selv få indflydelse på det nye byggeri?

Så er Fællesbyg Køge Kyst måske noget for dig.

Få mere for pengene
Du ”bygger” sammen med andre, som vil det samme – og får mere for pengene end i et traditionelt projektsalg, fordi der ikke er en projektudvikler, der skal tjene på byggeriet. Desuden er prisniveauet 25-30 % lavere i Køge end i København.

Få indflydelse – og kend dine naboer på forhånd
Du får indflydelse på det nye byggeri – både din egen bolig og de fælles rammer – og du lærer dine naboer at kende, inden du flytter ind. Du skal blot investere en del af din tid – og alle dine gode idéer…!

Bo i et spændende og bæredygtigt byggeri
Du kommer til at bo i lejlighed eller rækkehus på Køges Søndre Havn i et helt nyt og bæredygtigt byggeri med en god arkitektur, som Tegnestuen Vandkunsten står for.

Vælg selv graden af fællesskab
I Fællesbyg Køge Kyst kan man nøjes med at etablere rammerne sammen for derefter at indrette sit liv, som det passer en – eller enes om et egentligt bofællesskab og få gavn af fællesspisning, børnepasningsordninger eller andre fælles aktiviteter. Mulighederne er mange!

Tæt på købstad, vand – og København
På Køges Søndre Havn bor du midt imellem en charmerende historisk købstad og stranden ved Køge Bugt. Samtidig er du tæt på København: En helt ny jernbane bringer fra slutningen af næste år rejsetiden med tog helt ned på 25 minutter.

Du kan læse mere på www.fællesbyg.net

-og se lejligheder til salg her

                                                    

Bag Fællesbyg Køge Kyst – et partnerskab mellem Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og Køge Kyst.

Pressemeddelelse:

Første skridt taget til byggefællesskab på Søndre Havn i Køge 

Fællesbyg Køge Kysts inspirationsmøde på Tapperiet onsdag aften. Kreditering: Martin Håkan / CoverGanda.dk.

Det var engagement og nysgerrighed, der fyldte Tapperiet på Køges Søndre Havn til inspirationsmøde om det nye projekt Fællesbyg Køge Kyst.

Omkring 70 interesserede borgere var mødt op på Tapperiet i Køge, da partnerskabet bag Fællesbyg Køge Kyst onsdag aften den 22. marts holdt inspirationsmøde om Søndre Havns nyeste bomulighed – et byggefællesskab med inspiration fra Tyskland.

– Det var rigtig rart at mærke det store engagement, ikke mindst da de fremmødte fik mulighed for at tale med hinanden omkring bordene. Nu bliver det spændende at følge den videre proces, hvor vi håber, at der kommer gang i dannelsen af en eller flere grupper, der vil committe sig til idéen om at bygge i fællesskab, siger adm. direktør Line Røtting Dornan fra Selskabet for Billige Boliger.

Blandt de fremmødte var der både mange, der allerede boede i Køge Kommune, og også mange, der kom til udefra, ikke mindst fra København.

Borgmester Flemming Christensen bød deltagerne velkommen, og der var indlæg af Køge Kysts projektdirektør Jes Møller, adm. direktør for Selskabet for Billige Boliger Line Røtting Dornan, arkitekt og partner fra Tegnestuen Vandkunsten Jan Albrechtsen og projektets konsulent Jacob Skjødt Nielsen.

Deltagerne var blevet placeret i grupper ved runde borde, hvor de kunne drøfte muligheder og perspektiver i byggefællesskabet og måske lære en kommende nabo lidt at kende.

Workshop 20. april

Næste skridt i opstartsprocessen af byggefællesskabet er en workshop på Tapperiet den 20. april kl. 19-21, hvor der bliver mere tid til at udveksle ideer og tanker om byggefællesskaber med hinanden, og hvor formålet er at nå et skridt videre i retning af dannelsen af en byggegruppe.

Med hjælp og rådgivning fra partnerskabet bag Fællesbyg Køge Kyst skal beboerne selv hyre en entreprenør til at stå for opførelsen af byggeriet, som tegnes af Vandkunsten.

Herigennem kan de enkelte beboere få indflydelse på både deres egen bolig og den overordnede ramme for byggeriet, og byggeriet kan inddeles i to eller flere afdelinger, alt efter hvor meget fællesskab beboerne ønsker.

Bag Fællesbyg Køge Kyst står de tre parter Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og Køge Kyst.

Bygge- og Bofællesskaber

Et byggefællesskab er en gruppe mennesker, der ønsker at bygge sammen gennem en forening, typisk en ejer- eller andelsforening, og derved opnå forbundne fordele.

Et bofællesskab er et byggefællesskab, der også har stor fokus på det efterfølgende fælles sociale liv og den dertil hørende fælles drift.

Byggefællesskabet kan opstå af egen drift, men også ved initiativ udefra, f.eks. fra en kommune eller fra en projektudvikler. Selskabet for Billige Boliger A/S kan tilbyde rådgivning i forbindelse med dannelse af bygge- og bofællesskabet, tage initiativ til udarbejdelse af indledende skitser til bebyggelse og byggeri, bistå med projektudviklingen og den derpå følgende byggeadministration og byggeledelse.

Dannelse af byggefællesskaber kan således finde sted enten ved, at en allerede etableret gruppe henvender sig til Selskabet for Billige Boliger A/S eller ved invitation fra Selskabet for Billige Boliger A/S. Invitation vil finde sted på grundlag af et prospekt med skitse til projekt og overordnet finansieringsplan. Lokalplan forudsættes at foreligge, men udvikles ellers i samarbejde med rådgiverne.

Der indgås honoraraftale med Selskabet for Billige Boliger A/S, der først er endelig, når foreningen dannes.

Der dannes en interessegruppe, der drøfter prospektet og derefter danner en andels- eller ejerforening. Rådgivere antages endeligt af Selskabet for Billige Boliger A/S efter drøftelse med interessegruppen eller af den stiftede andels- eller ejerforening (herefter kaldet Foreningen) efter indstilling fra Selskabet for Billige Boliger A/S.

På grundlag af rådgivernes skitseprojekt udbydes byggeopgaven.

Selskabet for Billige Boliger A/S udfører således følgende opgaver for Foreningen:

  • Etablering af Foreningen, herunder udarbejdelse af vedtægter
  • Projektudvikling, udarbejdelse af budgetter og byggeregnskab
  • Aftaler med bank og realkredit for Foreningen
  • Projekteringsledelse, herunder antagelse af rådgivere samt udbud af byggeopgaven
  • Kontakt/information med Foreningen og dens medlemmer
  • Byggestyring/byggeledelse for opførelse
  • Aflevering og overdragelse til Foreningen og medlemmer